Chawan

Chawan

chỉ còn 4 sản phẩm
Bát trà đạo Nhật Bản
  1. Bát trà Kyoto Kyoyaki (京焼・黒釉)
  2. Bát trà phong cách Momoyama
  3. Bát trà Setoguro (瀬戸黒)
  4. Bát trà E Shino (絵志野)
ChawanJapanNhậtTràcụimport
Chawan
Chawan
Chawan
Chawan
Chia sẻ bài lên