Bình gốm sơn mài

Bình gốm sơn mài

chỉ còn 2 sản phẩm
Cặp bình gốm sơn mài họa tiết hoa sen

Sơn mài thếp vàng, thếp bạc

GốmGốm-sơn-màiViệtvietnamese
Bình gốm sơn mài
Bình gốm sơn mài
Chia sẻ bài lên