Bát gốm Thi Nguyên

Bát gốm Thi Nguyên

Bát gốm Thi Nguyên vẽ rồng
  • Bát gốm vẽ rồng (trên)
  • Bát men rạn (dưới)

Sản phẩm trưng bày

GốmGốm-Thi-NguyênViệtartvietnamese
Bát gốm Thi Nguyên
Bát gốm Thi Nguyên
Chia sẻ bài lên