Cây đời, gốm sành Phù Lãng

Cây đời, gốm sành Phù Lãng

chỉ còn 1 sản phẩm
Gốm Thanh Lâm làng Phù Lãng

Một trong số những món gốm thu hoạch được trong chuyến lang thang trở lại làng Phù Lãng sau hơn chục năm. Sản phẩm này do bạn Lâm, lò gốm Thanh Lâm sáng tác. Bạn còn rất trẻ, đang trên con đường đến với gốm. Trân trọng công sức lao động của các bạn trẻ đang từng ngày không ngừng sáng tạo thổi hồn cho những sản phẩm gốm truyền thống có sức sống mới.

Bạn này vừa mới ra lò, tớ tạm đặt tên là "Cây đời" ...

GốmPhù-LãngThanh-LâmViệtartsành
Cây đời, gốm sành Phù Lãng
Chia sẻ bài lên