Lọ gốm tượng cú

Lọ gốm tượng cú

chỉ còn 1 sản phẩm
Gốm Shigaraki, gốm Nhật

Bạn cú nhỏ xinh đắp nổi trên lọ hoa gốm mộc

GốmJapanNhậtShigarakiimportowl
Lọ gốm tượng cú
Lọ gốm tượng cú