Tượng cú gốm

Tượng cú gốm

Tượng cú gốm của nghệ nhân Tadashi Mori tỉnh Okayama, Nhật

Sản phẩm trưng bày

TượngTổartgốmowl
Tượng cú gốm