Ấm Long Tuyền men ngọc

Ấm Long Tuyền men ngọc

chỉ còn 1 sản phẩm
Ấm trà gốm Long Tuyền men ngọc

Chế tác thủ công tại lò gốm ở Đức Hoá, Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc

ChinaLongtuyenTràcụimportteapotấm
Ấm Long Tuyền men ngọc
Ấm Long Tuyền men ngọc
Chia sẻ bài lên