Ấm trà men hỏa biến

Ấm trà men hỏa biến

chỉ còn 1 sản phẩm
Ấm trà gốm men hỏa biến, chế tác thủ công

Ấm chế tác thủ công nung lò củi tại lò gốm ở Đức Hóa, Tuyền Châu, Trung Quốc Lão nham nê là một loại trong đất nguyên khoáng tử sa, được trộn từ nhiều loại đất và 20-60 loại sa khoáng, chất đất thô, nhiều lỗ nhỏ, có thể không phủ men, tán nhiệt nhanh, thích hợp pha lão trà.

ChinaTràcụhoabienimportteapotấm
Ấm trà men hỏa biến
Ấm trà men hỏa biến
Chia sẻ bài lên