Bình sứ Kutani

Bình sứ Kutani

Bình sứ Kutani tím nhạt

(Đã bán)

GốmJapanKutaniNhậtimport
Bình sứ Kutani
Bình sứ Kutani
Chia sẻ bài lên