Bình Ikebana

Bình Ikebana

chỉ còn 1 sản phẩm
Bình Ikebana nghệ thuật, gốm Nhật

Dải men trắng xanh như hình ảnh núi Phú Sĩ

GốmIkebanaJapanNhậtartimport
Bình Ikebana
Bình Ikebana
Chia sẻ bài lên