Bình gốm Thi Nguyên

Bình gốm Thi Nguyên

Bình gốm chuốt tay, men đỏ (Sang de boeuf)

Sản phẩm trưng bày

GốmGốm-Thi-NguyênViệtartvietnamese
Bình gốm Thi Nguyên
Bình gốm Thi Nguyên
Chia sẻ bài lên