Bình hoa tượng cú

Bình hoa tượng cú

Gốm Shigaraki, gốm Nhật

Sản phẩm trưng bày

GốmJapanNhậtShigarakiTổimportowl
Bình hoa tượng cú
Bình hoa tượng cú